Mantrailing

Wat is mantrailing?

Het engelse woord mantrailing bestaat uit  man = mens en trail = route.
Mantrailen is de hond leren zoeken naar één specifieke (vermiste) persoon door middel van het vervolgen van de geurstroom die deze persoon op zijn route heeft achtergelaten. Deze geurstroom heet de trail. Deze trail bestaat o.a. uit gasachtige zweetresten, hormoonstoffen; uitademingslucht en huidcellen. De hond wordt aan het werk gezet en maakt gebruik van zijn speurkwaliteiten. Dit doet hij door zijn neus te gebruiken. De hondenneus is zeer goed ontwikkeld. De hond krijgt voor de zoekactie een voorwerp met de geur van de gezochte persoon te ruiken. Een opgeleid team, (geleider en hond) kan door samenwerking de afgelegde route reconstrueren en zo de gezochte persoon vinden.De geleider wordt getraind de gedragingen van zijn hond goed te observeren (lezen van de hond). De geleider ziet aan zijn hond of hij juist wèl geur van de gezochte persoon heeft of dat in die richting absoluut geen geur van die persoon ligt (de lichaamstaal interpreteren). Een geleider-hond combinatie noemt men een team.

Het verkrijgen van de juiste motivatie voor het mantrailen bij de hond is belangrijk. Wij gebruiken hierbij de natuurlijke gedrevenheid uit de passie voor de jacht.

  •  Het is een ongedwongen manier van speuren waarbij de hond zelfstandig kan werken.
  • Momenten van teamwork tussen geleider en hond worden begeleid.
  • Het leertraject bevat een stapsgewijze opbouw. Na aanleren en verstevigen van de grondbeginselen volgt een geleidelijke invoering van veranderingen.

Het werken met honden gebeurt op een hondvriendelijke manier, op basis van respect en vertouwen. De leermethoden zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwde principes.

 

Georgia K9 NTC

Onze werkwijze is sterk verbonden met de Amerikaanse mantrailing stijl van de GAK9.

  • Het zelfstandig werken van de hond.
  • Teamwork waar nodig.
  • Oefening op specifieke onderdelen.
  • Inbouwen van dubbelblinde trails.
  • Wij certificeren volgens GAK9 norm.
  • Aanleren van basisvaardigheden met geleidelijke stijging van de moeilijkheidsgraad.

 

Is mantrailen voor alle honden geschikt?

Ja, in principe zijn alle honden specialist in het gebruik van hun neus door hun goede reukzintuig. Door de differentiatie in de fokkerij zijn er bepaalde rassen ontstaan die het vervolgen van sporen hoog op hun voorkeurslijstje hebben staan ( bv zweethonden, brakken en bloedhonden).

Er zijn ook honden die gefokt zijn voor het jagen op wild door middel van neusgebruik. Deze honden zijn getalenteerd om geuren te detecteren en uit te werken naar de bron. Zoals bepaalde jachthonden.

Er zijn vele rassen met elk hun speciale raseigenschappen. Zo zoekt elk ras op zijn eigen manier en zoekt ook elke individuele hond op zijn eigen wijze. Mantrailen is geschikt voor alle honden op elke leeftijd mits goed gezond.

Mantrailen als vrijetijdsbesteding geeft de hond voldoening en ontplooiing dit heet sporttrailing. Het is een ontspannende activiteit voor baas en hond. Voor honden met bepaalde gedragsproblemen kan deze activiteit een therapeutisch werking hebben bijvoorbeeld door het opbouwen van meer zelfvertouwen (theratrailing).

Voor zeer getalenteerde teams (hond- geleider combinatie) is doorstromen in een reddingshondengroep een mogelijkheid (professioneel).