De trail

De trail is het achtergebleven geurspoor veroorzaakt door een persoon.

Geurmoleculen hechten zich verschillend aan materialen in hun omgeving. De hechting op natuurbodem is anders dan op harde ondergronden. Er is een grotere hechting tussen de voegen van de straattegels, langs heggen en muren. De deeltjes veranderen en verplaatsen zich continue. Dit komt door weersinvloeden en de tijd die verstreken is. Door de wind kan het heel goed zijn dat de hond de geur aan de andere kant van de weg vindt dan waar de persoon daadwerkelijk gelopen heeft!

Een trail die langer ligt veranderd met de tijd. Je kunt een verse trail vergelijken met het zien van een heldere kleur. Naarmate de trail langer ligt vervagen de “kleuren” steeds meer. Het is moeilijker voor de hond om de oudere trail (vage kleur) te blijven vervolgen tussen alle andere versere geursporen (heldere kleuren).

De mantrail-honden zoeken in een tuig waaraan een lange lijn is bevestigd om vrij te kunnen bewegen. Deze honden zoeken het spoor op natuurlijke ondergrond maar ook in gebieden met een afwisselend natuurlijke en verharde bodem.

Trailgedrag

Voor de geleider is het van belang om zijn hond goed te observeren en zijn gedragingen te herkennen. De geleider moet leren zien wanneer zijn hond geur heeft van de trail en deze ook aan het vervolgen is (lichaamstaal). Het herkennen van dit trailgedrag is essentieel.

Het is belangrijk te weten hoe het gedrag van de hond er uitziet als hij absoluut geen geur heeft. De hond sluit die richting dan uit.

Soms heeft de hond de geur helemaal verloren. Deze gedragingen moet je ook leren herkennen, zodat je je hond op de juiste momenten en wijze ondersteuning kan bieden. Aanbieden van plekken waar geur zou kunnen liggen volgens een bepaald plan. We noemen dit management.

Het trailgedrag ziet er bij elke hond iets anders uit. Wel zijn er overeenkomsten. Als de hond naar voren gaat en aan de lijn trekt betekent dit nog niet dat hij de trail aan het vervolgen is. Het vraagt heel veel oefening om je hond goed te leren “lezen”.

Het is dus niet het belangrijkste om met je hond van punt A naar punt B te komen en een persoon te vinden maar wel dat je zijn gedragingen tijdens de route met alle obstakels kan interpreteren.

Opleiding mantrailhonden

De opleiding van mantrailhonden voor duurt gemiddeld 3 jaar.

Goed opgeleide mantrailhonden-teams hebben de mogelijkheid in zich, trails te vervolgen op verschillende ondergronden zoals bosgrond, zand, gras gemengd met stenen, straten en asfalt. Zij vervolgen ook (beperkt) oudere sporen. Zij zoeken ook (beperkt) in gebieden waar andere mensen gelopen hebben.